Chladenie: stropné chladenie a temperovanie betónového jadra

Chladenie budov sa stáva v posledných rokoch nevyhnutnosťou. Stále rastúce teploty predovšetkým v letných mesiacoch útočia na teplotné rekordy a akýkoľvek pobyt vnútri obydlia vyžaduje ochladzovanie priestorov.

Klasické chladenie budov pomocou klimatizácie však má niekoľko nevýhod. K tým patrí predovšetkým prúdenie veľmi studeného vzduchu, teplotné zlomy, rýchla výmena vzduchu, vírenie prachu a alergénov.

Pre udržanie teplotnej pohody, rovnomerného ochladenia a optimálnej vlhkosti vzduchu je ideálnym riešením stropné chladenie.

Temperovanie betónového jadra (BKT)

Temperovanie betónového jadra, skratkou BKT z nem. Betonkerntemperierung, je systém vykurovania a chladenia určený pre masívne konštrukcie. Systém je dimenzovaný na masívne betónové dielce a ich akumulačnú schopnosť uchovávať teplo či chlad, preto tiež je vykurovanie či ochladzovanie budov plánované predovšetkým na nočné a mimoprevádzkové hodiny, lebo tepelné nabitie betónových dielov zaberie oveľa viac času než u bežného stropného vykurovania/chladenia.

Systém temperovania betónového jadra vyžaduje nízke investičné náklady v porovnaní s alternatívami. To dopĺňa rozľahlá vykurovacia/ochladzovacia plocha, ktorá umožňuje nasadenie nízko-potenciálnych tepelných tekutín, ktorých ohrev či ochladzovanie je menej ekonomicky náročné a ústi v ďalšie prevádzkové úspory.
Stropné chladenie

Suchý systém stropného chladenia Fermacell

Suchý systém stropného chladenia využíva rúrok zapustených v sadrovláknitých doskách. Sadrovláknité dosky vystužuje buničinová vláknina, ktorá zabraňuje ich oslabeniu vo zvlášť namáhaných miestach. Suchý systém sa aplikuje ako podhľad na drevenú či kovovú konštrukciu.

Výhodami suchého spôsobu inštalácie je zamedzenie časovým stratám čakaním na vyschnutie omietky, možnosť aplikácie pri sanácii či rekonštrukcii budov a okamžitá pripravenosť k zamalovaniu. Hodí sa aj všade tam, kde prevládajú suché stavebné systémy.

Mokrý systém stropného chladenia

Mokrý systém stropného chladenia sa ukladá do upevňovacích líšt, ktoré sa prekryjú omietkou. Lišty majú rozstup 7,5 - 15 cm. Ako omietací materiál je možné využiť celú škálu omietok.

Výhodou mokrého spôsobu je možnosť realizácie v neskorších fázach výstavby aj na nízke stropy (zníženie stropu dosahuje len 2,5 cm). Naviac výborne pokrýva všetku plochu stropu, jeho obstarávacie náklady sú nižšie a efektivita naopak vyššia, vďaka čomu dosahuje výborných prevádzkových nákladov.

Stropné chladenie

Stropné chladenie je výbornou alternatívou bežnej klimatizácie. Sála totiž chlad bez toho, aby spôsobovalo prúdenie studeného vzduchu, ktoré je nielen príčinou letných prechladnutí, ale taktiež priamo súvisí s vírením prachu a alergénov.

Navyše využíva veľkú plochu stropu, vďaka čomu chladiaca tekutina nemusí byť intenzívne chladená, ale stačia mu aj nízko-potenciálne zdroje ochladzovania. Čo sa rovná možnosti využitia ekonomických zdrojov, ako sú tepelné čerpadlá. Oboje potom ústi v nízke prevádzkové náklady stropného chladenia.
Temperovanie betónového jadra (BKT)

Máte akúkoľvek otázku?

Nebojte sa nás kontaktovať, radi vám so všetkým poradíme
KONTAKT
facebook-official