Zdroje pre vykurovanie a chladenie

Prevádzkovú efektivitu moderných systémov vykurovania a chladenia budov, ktorá je daná využívaním rozsiahlych plôch na vykurovanie a chladenie a tým pádom aj využívaním nízko-potenciálneho ohrevu a ochladzovania, možno ešte zvýšiť vhodne zvoleným zdrojom tepelnej energie.

Ako ekonomicky vysoko efektívne - a dokonca aj dotované rôznymi štátnymi a únijnými dotáciami - sa ukazujú byť tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly a solárne panely.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú schopné premeniť energiu z vonkajších zdrojov (vzduch, voda, zem) na tepelnú energiu zužitkovateľnú v domácnosti na vykurovanie a ohrev vody. Využívajú k tomu elektrinu, ktorá poháňa celý cyklus výmeny teplôt teplosmenného média vo vonkajšom prostredí a jeho čerpania (kondenzácie) v tepelnom výmenníku.

Hlavné výhody tepelných čerpadiel

 • nízke prevádzkové náklady
 • úspory plynúce z nízkej tarify na elektrinu
 • možnosť napojenia na nízkopotenciálne systémy vykurovania i chladenia a dosiahnutie ďalších úspor
 • bezobslužnosť
 • bezprašnosť
 • dotačné programy
Tepelné_řerpadlá

Kondenzačné kotly

Kondenzačný kotol - na rozdiel od klasického - využíva aj odvádzanej spaliny k ohrevu vody. V kondenzačnom výmenníku sa spätne privádzaná vykurovacia voda predohrieva a v kotle samom potom dohrieva na požadovanú teplotu. Vďaka tomu kondenzačné kotly dosahujú až 110% účinnosti v porovnaní s klasickými kotlami a ušetria až o 30 % viac energie.

Výhody kondenzačných kotlov

 • vyššia energetická účinnosť
 • nižšia energetická náročnosť
 • vyššia ekonomická efektivita
 • rýchla návratnosť investície
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky
 • vyšší komfort obsluhy
 • vhodnosť pre nízkopotenciálne systémy využívajúce veľký objem vody s nízkou prevádzkovou teplotou
Kondenzačné kotly
Solárné systémy

Solárne kolektory

Solárne kolektory umožňujú efektívne využiť slnečné žiarenie na ohrev vody a vykurovanie domácnosti. V lete dokážu pokryť spotrebu teplej vody až do 100 %, celoročne sa potom táto hodnota pohybuje medzi 50 - 70 %.

Vodu ohriatu v solárnych kolektoroch je možné využiť aj na vykurovanie pomocou nízkopotenciálnych systémov využívajúcich veľký objem vody o nízkej prevádzkovej teplote, a tak ešte zvýšiť ich ekonomickú efektivitu.

Výhody solárnych panelov

 • zníženie výdavkov na energiu
 • možnosť napojenia na nízkopotenciálne systémy vykurovania a dosiahnutie ešte vyššej ekonomickej efektívnosti
 • jednoduchá a rýchla inštalácia
 • zvýšenie tepelnej izolácie strechy
 • dotačné programy

Máte akúkoľvek otázku?

Nebojte sa nás kontaktovať, radi vám so všetkým poradíme
KONTAKT
facebook-official