Vykurovanie: stenové, podlahové a podlahové elektrické

Realizujeme moderné spôsoby vykurovania: stenové vykurovanie, podlahové vykurovanie a podlahové vykurovanie elektrické. Každý systém vykurovania má svoje špecifiká, každý sa hodí do iných podmienok. Všetky tieto systémy majú spoločnú bezúdržbovosť, nulové priestorové nároky, bezprašnosť a vhodnosť pre alergikov.

Rovnako tak majú tieto spôsoby vykurovania spoločnú vysokú vykurovaciu efektivitu. Vďaka využívaniu veľkých vykurovacích plôch stačí generovať len nízko-potenciálne teplo, ktoré vyhrieva miestnosti rovnomernejšie - nielen čo do plochy, ale aj čo do výšky. Pri vodných systémoch sa to potom rovná ďalším úsporám plynúcim z využitia ekonomicky efektívnych zdrojov energie, ako sú napr. tepelné čerpadlá či solárne panely. A teplovodné systémy je možné navyše využiť aj na ochladzovanie miestností, a tým pádom jednou stavebnou aplikáciou obstarať ako vykurovanie, tak aj chladenie.

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie umožňuje využiť veľké plochy nezastavaných stien. Steny síce musia byť smerom do miestnosti nezastavané nábytkom, avšak aplikácia vykurovania je veľmi variabilná.

Vysokej ekonomickej efektívnosti sa dá dosiahnuť kombináciou stenového vykurovania s vykurovaním podlahovým. Vďaka väčšej vykurovacej ploche nie je potreba tak vysokých teplôt vykurovacej vody, čo sa rovná nižším nákladom na vykurovanie.

Systém stenového vykurovania je zároveň možné využiť aj na ochladzovanie miestnosti, a tak nielen zefektívniť stavebnú aplikáciu vykurovania a chladenia, ale zároveň aj znížiť obstarávacie náklady.
Stenové vykurovanie

Mokré prevedenie stenového vykurovania

Mokré prevedenie vykurovania je ekonomicky prijateľnejšie. Vykurovacie rúrky sa upevnia ku stene v rozstupoch 5 - 15 cm a prekryjú cca 2cm omietkou, ktorú je vhodné vystužiť armovacou sklotextilnou mriežkou. Na prekrytie vykurovacích rúrok sa dá využiť široká škála bežných i špeciálnych omietok.

Suché prevedenie stenového vykurovania

Suché prevedenie vykurovania je vhodné ako rýchle riešenie pre montované stavby, steny vytvorené suchou výstavbou, podkrovia a podobne. Ako upevňovací systém slúžia sadrokartónové dosky, v ktorých už sú zapustené vykurovacie rúrky v rozstupe 4,5 cm.

Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie využíva veľkých plôch podlahy obydlia. Pritom mu stačí len nízko-potenciálové teplo, čo sa rovná nižším nákladom na ohrev vody.

Výhodou podlahového kúrenia je sálanie tepla, ktoré rovnomerne vyhrieva miestnosť. Vďaka tomu je vykúrenie miestnosti oveľa menej energeticky náročné ako vykúrenie miestnosti bežnými radiátormi.

Podlahové vykurovanie je navyše bezúdržbové, nevíri prach a nevyvoláva alergie. Dá sa prispôsobiť takmer akémukoľvek stavebnému riešeniu miestnosti. Nezaberá priestor radiátormi.

Podlahové vykurovanie je možné spojiť so stenovým vykurovaním, a tak docieliť kumulovaného efektu ešte väčšej vykurovacej plochy. Teplovodné podlahové vykurovanie je navyše možné využiť aj pre ochladzovanie miestnosti a vďaka tomu docieliť nielen stavebných, ale predovšetkým finančných úspor.
Podlahové vykurovanie
Podlahové vykurovanie elektrické

Podlahové vykurovanie elektrické

Výhodou elektrického podlahového vykurovania je jednoduchá stavebná aplikácia, čo sa rovná nižším investičným nákladom. Naviac má elektrický systém tiež oveľa rýchlejší vykurovací nábeh a rýchlejšie teda vyhreje miestnosť.

Elektrické vykurovanie má samoregulačné prvky, ktoré neustále a okamžite vyhodnocujú teplotné podmienky v miestnosti a prispôsobujú tomu zvyšovanie a znižovanie vykurovacieho výkonu. Vplyvom sebaregulácie dosahuje aj elektrické podlahové vykurovanie vysokej efektivity.

Elektrické vykurovanie navyše nevyžaduje veľký zdroj energie (ako je kotol). Nezapĺňa priestor miestnosti radiátormi. Je bezúdržbové a vysoko hygienické - nevíri totiž prach a nevyvoláva alergie. Nevýhodou sú vyššie prevádzkové náklady.

Máte akúkoľvek otázku?

Nebojte sa nás kontaktovať, radi vám so všetkým poradíme
KONTAKT
facebook-official